Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku

Monitoring wód powierzchniowych w Polsce i UE

Zaprzyjaźnione strony i serwisy internetowe

Wstęp
Edukacja Ekolog.
Monitoring Wód
LPKiW
Badania
Wnioski
Literatura
Galeria
Księga Gości
O Autorze
Linki
Kontakt

WNIOSKI

      Dbałość o środowisko powinna być jednym z nadrzędnych celów wszystkich obywateli. Aby tak było, należy od najmłodszych lat kształtować ich świadomość przez odpowiednią edukację ekologiczną. Opisana w pracy seria reprezentatywnych punktów pomiarowych stwarza warunki sprzyjające takiej edukacji. Oczywiście, można czerpać wiedzę z książek, albo Internetu. Jednak żadne, nawet najlepsze opracowania nie są w stanie zastąpić osobistego uczestnictwa w badaniach.
W ramach realizacji celu pracy dobrano odpowiednie urządzenia i metody dla poszczególnych punktów pomiarowych w oparciu o istniejące warunki.
Poza tym zasugerowano możliwość ewentualnego rozszerzenia badań
w wyniku rozbudowy stanowisk pomiarowych oraz zakupu przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej dodatkowego sprzętu. W tym celu zaproponowano rozwiązania techniczne dotyczące przebudowy Rowu Zacisze oraz sugestie dotyczące budowy pomostu w obrębie KPCEE.

      Niektóre z opisanych na stronie rozwiązań technicznych mogą budzić kontrowersje z punktu widzenia dokładności pomiaru. Jednak nie jest tutaj ideą precyzyjne określenie parametrów wód, tylko zapoznanie osób uczestniczących w badaniach ze sprzętem i metodami pomiarowymi.

      W opracowaniu nie udało się stworzyć koncepcji pomiaru prędkości przepływu przy pomocy młynka hydrometrycznego, ponieważ żaden z rozpatrywanych cieków na terenie LPKiW nie nadawał się do tego celu. Niemożliwe okazało się również zastosowanie czerpacza osadów dennych, ponieważ grubość tychże osadów we wszystkich zbiornikach była zbyt mała i mogłoby to spowodować uszkodzenie folii uszczelniającej.

     Nawet, jeśli wszystkie zasugerowane w pracy rozwiązania techniczne nie zostaną uwzględnione, cel pracy, jakim było umożliwienie uczestnikom pomiarów zapoznanie się ze sprzętem i metodami pomiarowymi zostanie osiągnięty.