Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku

Monitoring wód powierzchniowych w Polsce i UE

Zaprzyjaźnione strony i serwisy internetowe

Wstęp
Edukacja Ekolog.
Monitoring Wód
LPKiW
Badania
Wnioski
Literatura
Galeria
Księga Gości
O Autorze
Linki
Kontakt

LITERATURA

Do napisania pracy inzynierskiej, na podstawie której powstała niniejsza strona wykorzystano następujące materiały:

1. Bajtkiewicz–Grabowska E., Mikulski Z., 1999 – „Hydrologia ogólna”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

2. Chełmicki W., 2001 „Woda-zasoby, degradacja”, ochrona, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa

3. Dysarz R., Wiśniewski H., 1996, „Przyrodnicze i edukacyjne walory Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku”, WSP, Bydgoszcz

4. Dynowska I., Tlałka A., 1982, „Hydrografia”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

5. Kajak Z., 1998, „Hydrobiologia – limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych”, PWN, Warszawa

6. Korczyński M., 2001, „Ścieżka dydaktyczna Szuwary”, Myślęcinek

7. Oficjalna, francuskojęzyczna strona internetowa Państwowej Sieci Danych o Wodach, http://www.rnd.tm.fr/

8. Oficjalna strona internetowa Bydgoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, http://www.bcee.bydgoszcz.pl/

9. Oficjalna strona internetowa Ministerstwa Ochrony Środowiska, http://www.mos.gov.pl/

10. Praca zbiorowa, 1997, „Nowa Encyklopedia Powszechna PWN”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

11. Praca zbiorowa, 2000, „Ochrona przyrody i środowiska w Polsce”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

12. Woźniak T., 2002, „Praca dyplomowa: Ocena czystości zbiorników powierzchniowych w obrębie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku, ATR Bydgoszcz

13. Zwoliński A., 1971, „Ekspertyza hydrologiczno – hydrogeologiczna dla Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek – Rynkowo”, Bydgoszcz

14. Żadin W.I., 1966, „Metody badań hydro-biologicznych”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa