Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku

Monitoring wód powierzchniowych w Polsce i UE

Zaprzyjaźnione strony i serwisy internetowe

Wstęp
Edukacja Ekolog.
Monitoring Wód
LPKiW
Badania
Wnioski
Literatura
Galeria
Księga Gości
O Autorze
Linki
Kontakt

SŁOWEM WSTĘPU

          Niniejsza strona internetowa poświęcona jest Leśnemu Parkowi Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy, mieszczącemu się w Myślęcinku. Treść jej jest w głównej mierze bezpośrednią pochodną pracy inżynierskiej poświęconej monitoringowi wód na terenie wyżej wymienionego parku.

CEL I ZAKRES

       Monitoring środowiska jest szczególnie istotny, ponieważ dotyczy badań w zakresie ludzkiego otoczenia. Bez monitoringu nie można obiektywnie zweryfikować stanu środowiska przyrodniczego, ani przewidzieć zachodzących w nim zmian. W obecnych czasach wiele regionów Polski posiada zdewastowane środowisko, głównie na skutek niewłaściwej gospodarki poprzedniego ustroju. Sytuację tą mogą poprawić dodatkowe dotacje z Unii Europejskiej. Nie można jednak tego dokonać bez monitoringu środowiska.
       Informacje niezbędne do napisania niniejszej strony internetowej zostały zebrane podczas praktyk studenckich w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy (lipiec 2002). Praktyka ta pozwoliła na wnikliwą analizę obiektów wodnych, co z kolei umożliwiło opracowanie praktycznej części pracy. Natomiast dane niezbędne do napisania części teoretycznej dotyczącej monitoringu wód w Unii Europejskiej zostały zebrane podczas zimowego semestru (2002/2003), który autor strony odbył na Uniwersytecie Blaise’a Pascala w Clermont-Ferrand (Francja) na zasadach międzynarodowej wymiany studenckiej Erasmus/Socrates.
         Celem niniejszej strony jest opracowanie technicznej koncepcji monitoringu wód powierzchniowych w wybranych, reprezentatywnych punktach na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy. Praca powinna ułatwić nauczycielom (opiekunom) przeprowadzenie podstawowych badań w zakresie wspomnianego monitoringu.
          Materiały zawierają opis urządzeń i metod niezbędnych do przeprowadzenia badań w punktach reprezentatywnych, które zostały opracowane przez innych autorów. Ideą strony było, zapewnienie takich warunków badań, aby uczestnictwo w nich niosło za sobą walory edukacyjne, jednocześnie będąc czystą formą rekreacji.

Od 17 stycznia 2006 r. serwis odwiedziło osób: